• Gwarancja i reklamacja

GWARANCJA

Produkty oferowane przez nas zawsze objęte są gwarancją udzieloną przez producenta. W żaden sposób nie ogranicza to, nie wyłącza, czy też nie zawiesza uprawnień jakie przysługują Klientowi z tytułu rękojmi.

Na karcie produktu zawsze możecie Państwo dowiedzieć się jaki jest okres gwarancyjny. Często jest to 2, 5 i 10 lat.  Roszczenia z tytułu gwarancji kierować należy bezpośrednio do producenta.

 

REKLAMACJA

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy czasowe odmówienie przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami, tel. 506 414 089, 509 412 789. Przy odbiorze klient jedt odpowiedzialny za sprawdzenie przesyłki przy kurierze ( a zwłaszcza szybę) jeśli przesyłka jest uszkodzona należy spisać protokół szkody na drukach kuriera w dwóch egzemplarzach po jednym dla stron TJ.KURIERA I KLIENTA.  TO WARUNEK UWZGLĘDNIENIA REKLAMACJI.

 

Proces reklamacyjny w 3 krokach:

1. Skontaktuj sie z nami

2. Po obustronnym uzgodnieniu, prześlij produkt do nas lub do producenta, który chcesz zareklamować

3. Dołącz do niego pisemną informację (może być mailowo), w której opiszesz powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od obustronnie podjętej decyzji)

 

Do 14 dni od otrzymania przesyłki, poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: wymianę reklamowanych podzespołów, przesłanie pełnego nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji.

W razie każdej wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@bmpartner.pl lub telefonicznie: 506 414 089, 509 412 789.

Udzielimy Ci pełnych wskazówek jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.