• RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bogusłąwa Herczyńska Matoń FHU BM&Partner z siedzibą w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 62 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W sprawach danych osobowych można się kontaktować pod adresem mail info@bmpartner.pl oraz tel. 509 412 789.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa sprzedaży zawarta w dowolnej formie na piśmie lub ustnie oraz przepisy prawa handlowego i podatkowego.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zobowiązań podatkowych tj. 6 lat oraz przedawnienia się roszczeń między podmiotami zgodnie Kodeksem Cywilnym 10 lat.