• Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Klientów Sklepu Internetowego są przetwarzane przez Sprzedającego/Usługodawcę.

Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

Dane osobowe nie są oraz nie będą udostępniane podmiotom trzecim dla celów marketingowych.

Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych. Każdy Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.

Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących powszechnie przepisach. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonywania przez Sprzedającego usług sprzedażowych.