Dyrektywa ECODESIGN występuje również pod nazwą EKOPROJEKT lub ErP i jest to zbiór przepisów dotyczący efektywności energetycznej oraz emisji zanieczyszczeń.
Głównie chodzi o wymianę urządzeń które nie spełniają wymagań minimalnej efektywności pracy, dlatego lepiej skonsultować się przed wyborem aby nie trzeba było zaraz potem zmieniać!
Jeżeli chodzi o kominki oraz produkty na paliwa stałe to warto zapoznać się z przepisami. Bardzo dobrze opisane jest na stronie: Projekt LIFE-IP MALOPOLSKA. Obszerny artykuł dotyczący jakości, norm, urządzeń niskoemisyjnych oraz wymagań programów dofinansowań.

Na likwidację starego kotła i zainstalowanie nowego niskoemisyjnego ogrzewania możesz uzyskać wysokie dofinansowanie.